230314 Röstkort i omröstning om medlemsavgifter för 2024 under IF Elfsborgs årsmöte den 14 mars 2023 i Borås. Foto: Jörgen Jarnberger / BILDBYRÅN / COP 112 / JJ0266

Rapport från IF Elfsborgs årsmöte 2023

Publicerad: 2023-03-15 15:12

Under tisdagskvällen hölls IF Elfsborgs årsmöte. Ett möte som präglades av engagemang och goda diskussioner. Stämman kunde även följas digitalt via livesändning på Youtube.

Ordförande Sune Lundqvist öppnade stämman, varpå en hedrande parentation för de som lämnade oss under 2022 följde.

Till mötesordförande väljs sedan Per-Olof Höög, och mötessekreterare blir Anders Segerblom. Jan Linusson och Isak Edén väljs för att justera mötesprotokollet, och som rösträknare valdes Maria Sabel och Simon Ring. På plats under mötet var 240 medlemmar – varav 192 röstberättigade.

Sune Lundqvist träder på nytt upp på scen för en genomgång av verksamhetsåret 2022, som bland annat innefattar föreningens ekonomiska läge – och när vi summerade året stod det klart att föreningen återigen gjort ett stabilt resultat, det tredje bästa i historien.

Stefan Andreasson tog sedan över ordet för en summering av det lyckade Elfsborgsåret 2022. Bland annat sponsring, publikfrågan med satsning på 9000 elfsborgare 2023, herr-, dam- och ungdomsverksamhetens år behandlas. Stefan lyfter även intressanta Elfsborgsrekord och statistik.

En av föreningens revisorer, Sofia Larsson, tar plats på scen för ett föredragande av revisionsberättelsen samt fastställande av balans- och resultaträkning och styrelsens förslag till resultatdisposition – som klubbades igenom. Styrelsen gavs även ansvarsfrihet från en enhällig stämma.

Det var dags för fastställande av medlemsavgift för 2024, där styrelsen inför årsmötet lagt fram ett förslag om justering. Styrelseledamot Joachim Modigh tog plats på scen och motiverade en reviderad version av styrelsens förslag. Fyra medlemmar begär ordet och yrkar på att avgiften ska förbli oförändrad. Efter bra diskussioner går frågan till röstning, och stämman röstar för medlemmarnas förslag. Medlemsavgiften för 2024 är alltså oförändrad.

Därefter föreslår valberedningen omval av Sune Lundqvist som ordförande på ett år – och stämman röstar enhälligt ja. Samtliga ledamöter i styrelsen som stod för omval röstas fram, samt valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter.

Därmed ser Idrottsföreningens Elfsborgs styrelse ut som följande:
Sune Lundqvist (ordförande, nyvald på ett år)
Michael Ekberg (omval på två år)
Joachim Modigh (omval på två år)
Annika Bengtsson (omval på två år)
Anders Segerblom (ett år kvar)
Lars Stensson (ett år kvar)
Mats Karlsson (ett år kvar)
Therese Bengtsson (ett år kvar)

Därefter utsågs revisorer och revisorssuppleanter för 2023.
Revisorer: Sofia Larsson (omval) och Peter Emanuelsson (nyval).
Revisorssuppleanter: Emelie Strömberg (omval) och Gunilla Andersson (nyval).

Stämman röstade därefter även igenom att valberedningens förslag till ledamöter i valberedningen, där samtliga får förnyat förtroende under det kommande året.

IF Elfsborgs valberedning ser ut som följande:
Bo Lindell (sammankallande)
Peder Ekberg
Paul Brunngård
Nadja Bengtsson

Årsmötet hade sedan 3 motioner att behandla. De första två motionerna i sin helhet hittar du HÄR, och den tredje, sent inkomna, HÄR.

Den första gällde att IF Elfsborg ska jobba för supportervänliga avsparkstider. Styrelsen föreslog att den andra att-satsen bifalls och den tredje att-satsen avslås. I den första att-satsen gjordes en justering, och motionärerna ansåg då styrelsens förslag rimligt och det klubbades av årsstämman.

Den andra motionen gällde färger på IF Elfsborgs tävlingsdräkt. Styrelsen ansåg motionen besvarad, och mötet beslutade enhälligt att gå på styrelsens förslag.

Den tredje och sista motionen gällde sponsring från spelbolag. Styrelsen föreslog att motionen avslås, och stämman mötet beslutade enhälligt för detta.

Efter att de tre motionerna behandlats klev Sune Lundqvist åter upp på scen för att avsluta årsmötet. Det hurrades för manager Jimmy Thelin som under dagen fyllde 45 år, och en Elfsborgsfilm på storskärmen satte punkt för årsmötet 2023.

Bildspel från årsmötet 2023

Huvudpartners