Samlad information inför IF Elfsborgs årsmöte

Publicerad: 2019-03-13 13:55, Uppdaterad 2019-03-13 14:43

Onsdag 13 mars håller IF Elfsborg årsmöte hos Borås Kongress klockan 18.00.  Inför mötet har vi samlat all dokumentation du som medlem behöver.

Inför årsmötet bjuds på fika från 17.00. Du som medlem blir avprickad på lista, medtag medlemskort 2018 för att få röstkort. Du som medlem 2019 har möjlighet att medverka på mötet men har inte rösträtt.

Föredragningslista årsmöte IF Elfsborg 2019

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2018

Valberedningens förslag inför årsmötet

Förslag till nya stadgar 

Inkomna motioner

Styrelsens förslag angående damfotboll samt utlåtande över motion 1 och motion 2 

Utredning om damfotboll (lösenord har mailats ut till medlemmar) 

 

Är du ännu inte medlem i IF Elfsborg? Bli det idag via den här länken.

Huvudpartners Officiella sportleverantörer